Barcelona Genuine Shops - LaPometa Agencia

Barcelona Genuine Shops

Branding & Naming
La recerca d'una experiència única, memorable. Plasmar aquests valors en un nou naming i imatge per al tour turístic de Barcelona Turisme. Tot un repte i un veritable plaer.

Projecte de restyling i naming.

Creació d'un nou naming i disseny més atractiu, que connectés amb el públic i sobretot que no induís l'error, mostrant el veritable caràcter experiencial del tour turístic. Any: 2017 Comunicació, Restyling, Eslògan, naming, Flyers, Shooting, Fotografia, Disseny gràfico, Copywriting.

Repte

"Barcelona Shopping Tour" i tota la seva imatge anterior induïen a l'error i no eren acordes al valor experiencial del tour, que està molt lluny del típic tour de compres.
El nou naming i la comunicació havien de reflectir una experiència singular, atractiva i experiencial d'un tour on es visiten com mai les botigues més inspiradores de la ciutat.

Procés

Vam utilitzar la nostra metodologia de creació de namings a la recerca d'un nom atractiu, diferent i coherent amb l'experiència.
Per donar-li una volta a la imatge vam buscar protagonistes estrangers i joves a través d'un càsting, Vam realitzar un shooting a Barcelona per les botigues del tour i vam dissenyar tota la nova imatge gràfica dels suports publicitaris; logotip, flyers i web.

Resultat

"Barcelona Genuine Shops" ara és un producte renovat, amb un naming inspirador i que no indueix a l'error. A més, compta amb una imatge atractiva i identificable pel públic jove i estranger. El nou i millorat disseny gràfic motiva encara més el turista a viure l'experiència de descobrir les botigues més genuïnes de Barcelona.

Entrades relacionades